Tiếng việt | English

Tìm thị trường tiêu thụ cam cuối vụ

TQOL - Theo UBND huyện Hàm Yên, vụ cam 2018 - 2019, sản lượng cam ước đạt khoảng 100 nghìn tấn, trong đó riêng cam sành ước đạt 85 nghìn tấn, còn lại ...

Tin xem nhiều