Hỗ trợ nông dân xây dựng hầm bể Biogas

TQĐT - Những năm qua, từ nguồn vốn cho vay chăn nuôi kết hợp xây dựng hầm bể Biogas theo QĐ/30 - UBND của UBND tỉnh, toàn tỉnh đã có hàng nghìn hộ ...

Tin xem nhiều