Góp phần xóa đói giảm nghèo

TQDDT - Trên địa bàn tỉnh hiện đang thực hiện 14 chương trình chính sách tín dụng. Tính đến hết 30-4, nhiều chương trình có số dư nợ cho vay lớn như: ...

Tin xem nhiều