Chăn nuôi lợn hàng hóa ở Lâm Xuyên

TQĐT - Những năm gần đây, xã Lâm Xuyên (Sơn Dương) phát triển mạnh chăn nuôi lợn theo hướng hàng hóa, đem lại thu nhập khá, từng bước nâng cao hiệu ...

Đạo Viện sử dụng vốn vay hiệu quả

TQĐT - Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất là một trong những yếu tố quan trọng trong công tác giảm nghèo và đảm bảo an ...

Tin xem nhiều

Cả xóm hiến đất làm đường

TQĐT - Thực hiện chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, mới đây 7 hộ dân xóm Đá Chiêu, thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh (Sơn Dương) đã đồng lòng, tự nguyện hiến đất, đóng tiền, góp ngày công bê tông hóa 880 m đường giao thông vào ...