Cung cấp con giống cho phát triển thủy sản

TQĐT - Là đơn vị cung cấp nguồn giống, con giống thủy sản chủ lực trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Thủy sản tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ, đa dạng nguồn con ...

Thành lập Cụm công nghiệp Thắng Quân

TQĐT - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, đây sẽ là cơ sở, điều kiện để thúc ...

Quy hoạch và phát triển đô thị

TQĐT - Tỉnh Tuyên Quang đã có kế hoạch, lộ trình cụ thể phát triển vùng và đô thị theo Quyết định Điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển ...

Thâm canh cây ba kích dưới tán rừng

TQĐT - Từ tháng 1 - 2013 đến tháng 12 - 2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện dự án “Ứng dụng quy trình kỹ thuật trồng thâm canh cây ...

Tin xem nhiều

Sơn Nam phấn đấu về đích nông thôn mới trong quý II

TQĐT - Theo kế hoạch, xã Sơn Nam (Sơn Dương) sẽ về đích xây dựng nông thôn mới năm 2018. Để đạt được mục tiêu này, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Nam đang dồn lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành ...

Dồn lực xây dựng TP Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II

TQĐT - Đưa thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020, tiến tới là đô thị loại I trực thuộc tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh ta. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh đang dồn lực hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, đảm bảo ...

Thăng hạng Chỉ số PCI: Kết quả từ nỗ lực cải cách

TQĐT - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố, Tuyên Quang tăng 6 bậc, từ vị trí 45 năm 2016 lên vị trí 39 năm 2017. Kết quả này không bất ngờ, bởi cộng đồng doanh ...

Ba xã, thị trấn huyện Yên Sơn chuẩn bị về thành phố

TQĐT - Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 919/QĐ-UBND. Chủ trương của tỉnh xác định điều chỉnh địa giới để mở rộng thành ...