Tiếng việt | English

Nà Hang chăm sóc, bảo vệ lúa xuân

TQĐT - Vụ xuân năm nay, Nà Hang gieo cấy 650 ha lúa. Trong đó lúa lai 251 ha, lúa thuần 399 ha, 1.105 ha ngô, 86 ha lạc, 32 ha đậu tương. Một số xã ...

Hàm Yên tập trung chăm sóc lúa xuân

TQĐT - Vụ xuân năm nay, huyện Hàm Yên gieo cấy 3.287 ha lúa, trong đó diện tích lúa lai trên 1.300 ha, lúa thuần 1.950 ha. Thời điểm này, toàn huyện ...

Lập phương án chống hạn cho vụ xuân

TQĐT - Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, năm 2016, có nhiều khả năng là năm diễn ra nhiều hiện tượng thời tiết bất thường, đặc biệt là hiện tượng hạn ...

Tin xem nhiều

Phát hiện thêm 2 xã có dịch tả lợn châu Phi

- Ngày 23-5, đàn lợn của gia đình ông Nguyễn Văn Phượng, thôn 20, xã Đức Ninh (Hàm Yên) đã có 1 số con bị ốm chết. Cùng ngày, tại xã Thiện Kế (Sơn Dương), đàn lợn 60 con của gia ...

Cải thiện hiệu suất lao động

- Năm 2015, hiệu suất lao động của tỉnh đạt 42,7 triệu đồng/lao động/năm, đến đầu năm 2018 tăng lên 51,9 triệu đồng/lao động/năm. Tuy nhiên, so với các tỉnh của cả ...

Hàm Yên xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa

TQOL - Huyện Hàm Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với thị trường, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Huyện đã hình thành các vùng chuyên canh có giá trị cao, từng bước khẳng ...