Tiếng việt | English

Chiêm Hóa tập trung chăm sóc lúa

TQĐT - Những ngày này, nông dân huyện Chiêm Hóa đang tích cực chăm sóc lúa mùa đợt 2, tiến hành kiểm tra, phòng trừ sâu bệnh hại lúa để cây lúa đẻ ...

Đẩy mạnh công tác thanh tra về xây dựng

TQĐT - Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh hoạt động xây dựng phát triển khá nhanh. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, Sở ...

Hàm Yên phát triển bền vững kinh tế rừng

TQĐT - Đề án giao rừng trồng gắn với giao đất lâm nghiệp được huyện Hàm Yên triển khai thực hiện tại 17 xã, thị trấn. Sau 6 năm thực hiện đã góp phần ...

Tin xem nhiều

Nông dân sáng kiến máy phun thuốc tự động

- Thời điểm này, các trạm, chốt kiểm dịch động vật có vai trò hết sức quan trọng trong kiểm soát, ngăn chặn vật nuôi mang virus gây bệnh từ nơi này đến nơi khác. Làm việc liên tục ...