Yên Sơn: Đa dạng hóa dịch vụ hợp tác xã

TQĐT - Sau nhiều nỗ lực đổi mới mô hình kinh tế tập thể, đến nay nhiều hợp tác xã (HTX) nông lâm nghiệp huyện Yên Sơn đã và đang có chiều hướng đa ...

Nhân thêm nghị lực làm giàu

TQĐT - Đối với nhiều gia đình còn trong diện khó khăn của xã Thái Long (TP Tuyên Quang) nguồn vốn vay tín chấp thông qua các tổ chức hội là động lực ...

Tân Trào: Bê tông hóa giao thông nông thôn

TQĐT - Về xã Tân Trào (Sơn Dương) hôm nay, những con đường trục xã, liên xã, đường thôn đã được bê tông thay thế cho những con đường đất đỏ, bùn lầy ...

Tin xem nhiều

Sức hút từ nông nghiệp công nghệ cao

TQĐT - Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm gia tăng giá trị của sản phẩm, tăng lợi ích cho các bên tham gia là hướng đi tất yếu và phù hợp với xu thế thế giới. Tại Tuyên Quang, nhiều mô hình ...