Tích cực thu ngân sách tháng cuối năm

TQĐT - Theo báo cáo nhanh của Cục Thuế tỉnh, hết tháng 11-2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 1.646 tỷ đồng, bằng hơn 91,9% dự toán ...

Agribank Tuyên Quang 30 năm phát triển

TQĐT - Agribank được thành lập theo Nghị định số 53-HĐBT, ngày 26-3-1988 của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ. Trải qua mỗi thời kỳ phát triển, ...

Tin xem nhiều

Sức hút từ nông nghiệp công nghệ cao

TQĐT - Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm gia tăng giá trị của sản phẩm, tăng lợi ích cho các bên tham gia là hướng đi tất yếu và phù hợp với xu thế thế giới. Tại Tuyên Quang, nhiều mô hình ...