Cựu chiến binh trên mặt trận kinh tế

TQĐT - Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện có 26 cơ sở Hội Cựu chiến binh với 427 hội viên. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các cơ sở ...

Làm nhà sàn bằng bê tông

Nhà sàn là một kiến trúc truyền thống, tuy nhiên trước nhu cầu làm nhà mới mà rừng tự nhiên ngày càng cạn kiệt, thì việc xây dựng nhà sàn bằng bê ...

Tin xem nhiều