Điều chỉnh giá đất tại thành phố Tuyên Quang: Hài hòa lợi ích của Nhà nước và người sử dụng đất

TQĐT - Cùng với bảng giá đất 5 năm giai đoạn 2015-2019, việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 của UBND tỉnh có hiệu lực từ ngày 23-5-2015 là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giúp các cơ quan, đơn vị liên quan tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Từ đó xác định rõ nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là phương pháp định giá đất bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất nhân với giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành. Việc thực hiện áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể đối với các trường hợp như: Theo Quy định về giá đất tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15-5-2014, các trường hợp mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị tính theo giá đất trong bảng giá đất dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với tỉnh còn lại. Hiện thành phố Tuyên Quang áp dụng mức dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao. 

Việc thực hiện áp dụng quy định hệ số điều chỉnh giá đất cùng thực hiện song song với việc áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất như: Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.
 


Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 góp phần giúp các cơ quan, đơn vị tính thu tiền
sử dụng đất, tiền thuê đất.
Trong ảnh: Một góc phố thuộc đường Chiến thắng Sông Lô, phường Tân Quang
(TP Tuyên Quang).

Việc xác định tiền thuê đất khi giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, từ đó, xác định được đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên, xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá. Cùng với đó, giúp đơn vị chức năng xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê... Ngoài ra còn giúp cơ quan chức năng xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo và xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Theo đó, tại thành phố Tuyên Quang quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 được điều chỉnh tăng cao nhất bằng 2 lần và tăng thấp nhất là 1,2 lần tùy từng vị trí. Như vị trí đất liền cạnh đường Quang Trung đoạn từ ngã 3 giao với đường Chiến thắng Sông Lô đến ngã tư Đinh Tiên Hoàng, đây là vị trí 1 thuộc đường loại I nên có hệ số điều chỉnh giá đất là 2 lần. Đất liền cạnh đường Phan Thiết thuộc vị trí 1 ở đường loại II có hệ số điều chỉnh giá đất là 1,4 lần. Tuyến phố Lương Sơn Tuyết, đoạn từ ngã ba giao với đường Bình Thuận, qua cổng Lấp đến ngã ba giao với đường Chiến thắng Sông Lô tại vị trí 1 liền cạnh đường phố Lương Sơn Tuyết có hệ số điều chỉnh giá đất là 1,5 lần...

Căn cứ vào hệ số này, khi tổ chức, cá nhân nào phù hợp với những quy định về trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất thì phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố sẽ thực hiện thu thập đủ thông tin như diện tích, vị trí đất, loại đường, hệ số điều chỉnh giá đất... sau đó chuyển các thông tin này cho cơ quan thuế. 

Ông Nguyễn Đỗ Quyết, Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang cho biết, sau khi nhận hồ sơ đầy đủ thông tin về hiện trạng thửa đất, cơ quan thuế sẽ kiểm tra xác định lại thông tin cho thật chính xác và đầy đủ, chi tiết. Sau đó, đơn vị sẽ ra thông báo thuế để người nộp thuế chủ động đến nộp đúng hẹn. Sự điều chỉnh giá đất năm 2015 bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và người sử dụng đất. Việc điều chỉnh không ảnh hưởng tới quyền lợi nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất. Sự điều chỉnh này cũng giúp cho thị trường bất động sản không bị xáo trộn do bảng giá đất và giá đất cụ thể đã được quy định rõ theo Luật Đất đai.

Bài, ảnh: Phương Thùy

Tin cùng chuyên mục