Tin xem nhiều

Thu hút đầu tư phát triển hạ tầng

TQĐT - Với mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng và kiến trúc, thành phố Tuyên Quang đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mặt bằng sạch cho nhiều công trình, dự án trọng điểm, hướng tới mục tiêu là điểm đến thuận lợi cho các nhà đầu ...

Nâng cao vai trò, vị thế của đội ngũ doanh nhân

TQĐT - Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực cả về cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Những bước phát triển của ...

Tạo lập môi trường thuận lợi phát triển kinh tế tư nhân

TQĐT - Nằm trong bối cảnh chung của cả nước, kinh tế tư nhân tỉnh ta trong những năm qua đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần đưa tỉnh ta trở thành tỉnh ...

Tiếp sức doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp

TQĐT - Xác định doanh nghiệp phát triển là động lực thúc đẩy nền kinh tế, UBND tỉnh đã có nhiều giải pháp thiết thực khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp.