Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương: Thành công từ chia sẻ lợi ích

Tuyên Quang Xuân Mậu Tuất - Chuyển đổi chiến lược kinh doanh, áp dụng khoa học kỹ thuật và thực hiện phương thức sản xuất hợp lý đã đem đến thành công của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương. Hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả của công ty đã góp phần quan trọng trong việc trồng, bảo vệ rừng, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động.

Công nhân Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương chăm sóc cây giống.

Hướng tới sự phát triển ổn định, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương đã từng bước ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lâm nghiệp vào hoạt động sản xuất. Trong đó, công ty đã áp dụng các biện pháp thâm canh tăng năng suất, rút ngắn chu kỳ kinh doanh... để tăng lượng gỗ rừng trồng; quản lý tốt và sử dụng hiệu quả diện tích đất được giao, không để lãng phí tài nguyên rừng; lựa chọn giống cây phù hợp với điều kiện thực tế trong trồng rừng để góp phần nâng cao giá trị rừng trồng, nhất là trong trồng rừng sản xuất. Với việc thực hiện kế hoạch quản lý rừng bền vững, công ty đã được cấp chứng chỉ rừng theo bộ tiêu chuẩn FSC. Nhờ đó, các mặt hàng của công ty được tiêu thụ ổn định với giá bán cao hơn 20% so với giá hiện tại của thị trường. Đồng thời, công ty đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng phương án quản lý bảo vệ, tuần tra, phát hiện vi phạm về lấn chiếm đất rừng, phá rừng, khai thác lâm sản trái phép. Một trong những biện pháp được doanh nghiệp đẩy mạnh là phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn và chính quyền các xã để thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý đất lâm nghiệp, cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai, phân phối quỹ đất hợp lý, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng đất được giao trên địa bàn. 


Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương kiểm tra rừng sản xuất của đơn vị.

Từ khi thành lập, công ty luôn đánh giá cao nguồn nhân lực, coi đó là nguồn gốc cơ bản để phát triển doanh nghiệp. Công tác chăm lo đời sống cho người lao động cũng được chú trọng; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm. Công ty thực hiện chế độ lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ cho nhân viên phù hợp với từng thời kỳ và giai đoạn phát triển, nhằm đảm bảo công bằng và xứng đáng với sự cống hiến và năng lực làm việc của người lao động. Người lao động được đảm bảo đầy đủ các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thu thập ngày càng tăng. Năm 2017, thu nhập đạt bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, các ngày lễ, tết, công ty đều có chế độ thưởng cho người lao động. Hàng năm có kế hoạch cho người lao động đi tham quan, du lịch. 


Công nhân Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương khai thác gỗ rừng trồng.

Ông Nguyễn Tiến Khanh, Phó Giám đốc công ty cho biết: Để đạt hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, công ty cập nhật thường xuyên các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các thông tin về kinh tế - thị trường để có giải pháp hợp lý điều hành sản xuất. Để giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, Ban Giám đốc quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; khơi gợi tinh thần, ý chí của người lao động để họ cống hiến cho công ty, làm việc với trách nhiệm cao nhất vì lợi ích chung.

Những chính sách của công ty đã thể hiện sự linh hoạt trong cách quản lý nhân sự, biết tận dụng những yếu tố tạo nên thành công và mang lại lợi ích cho người lao động. Bên cạnh đào tạo nhân viên có trình độ chuyên môn, công ty còn áp dụng phương thức đãi ngộ cao nhằm thu hút được những nhân tố mới cùng hợp tác có hiệu quả, phát triển doanh nghiệp ngày càng vững mạnh. Vì vậy, nhiều năm qua, công ty luôn là đơn vị hoàn thành nhiệm vụ Nhà nước giao. Các chỉ tiêu như doanh thu, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách tăng qua từng năm. Riêng trong năm 2017, công ty gieo ươm được 630.000 cây giống, xuất vườn được 669.489 cây, đạt 106,37% kế hoạch; trồng được 437,17 ha rừng, đạt 175%; chăm sóc rừng được 1.385 ha; quản lý, bảo vệ rừng với tổng diện tích 2.275,95 ha (rừng trồng sản xuất 1.856,16 ha, rừng tự nhiên sản xuất 419,79 ha); khai thác gỗ đạt trên 100% kế hoạch; đóng góp ngân sách nhà nước trên 700 triệu đồng.

Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục