Thu hút đầu tư phát triển hạ tầng

TQĐT - Với mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng và kiến trúc, thành phố Tuyên Quang đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mặt bằng sạch cho ...

Cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai

TQĐT - Chỉ số Tiếp cận đất đai là một trong 10 chỉ số thành phần đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thể hiện việc tiếp cận đất đai ...

Tin xem nhiều

Kết nối doanh nghiệp tham gia các dự án sản xuất theo chuỗi

TQĐT - Xây dựng mô hình chuỗi liên kết từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, mục tiêu là kết nối giữa doanh nghiệp với ...

Phát triển doanh nghiệp: Ưu tiên cả số lượng và chất lượng

TQĐT - Trong những năm qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có sự phát triển về số lượng, tích cực đầu tư, mở rộng thị trường, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động và đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã ...

Gỡ khó trong thu hút các dự án FDI

TQĐT - Sự xuất hiện của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp và tăng tỷ trọng các mặt hàng ...

Tăng cường ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư

TQĐT - Với việc không ngừng thúc đẩy các hoạt động ngoại giao, công tác đối ngoại của tỉnh đã góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ cho tiến trình hội nhập toàn diện của ...

Nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2018

TQĐT - Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền tỉnh, sự vào cuộc của các thành phần kinh tế và nhân dân, kinh tế của tỉnh 10 tháng năm 2018 tiếp tục đạt kết quả tích cực, tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực. Đây là ...