Tiếng việt | English

Chúng tôi làm báo

- Để hoàn thành nhiệm vụ là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo Tuyên Quang đã luôn nỗ lực cập nhật và chuyển tải thông tin đến bạn đọc một cách nhanh chóng, chính xác. Bước chân các nhà báo in dấu trên nhiều vùng đất, từ núi cao đến hải đảo xa xôi của Tổ quốc; từ bản làng vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh đến một số quốc gia trên thế giới.