Phối hợp liên ngành giải tỏa hành lang đường bộ

TQĐT - Liên ngành Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Chiêm Hóa phối hợp giải tỏa hành lang an toàn đường bộ tuyến Quốc lộ 3B qua địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Để triển khai thực hiện, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện, đơn vị quản lý đường bộ và UBND các xã, thị trấn trên tuyến Quốc lộ 3B đi qua tuyên truyền các quy định trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ, ký cam kết với các tổ chức và cá nhân có công trình, cây trồng vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến, vận động tháo dỡ và tự di dời, trả lại phần hành lang cho cơ quan quản lý đường bộ. 


Tổ công tác cùng người dân xã Yên Lập (Chiêm Hóa) giải tỏa hành lang an toàn đường bộ.

Công tác giải tỏa được thực hiện từ ngày 15-8 đến 15-9-2018. Tổ công tác đã vận động các hộ dân chặt hạ, tỉa cành các loại cây trồng che khuất tầm nhìn trong phạm vi giải tỏa 5.250 cây; tháo dỡ 60 lều quán, mái vẩy; 400 biển quảng cáo các loại; 650 m tường rào xây, 500 m rào chắn lưới B40. Các hộ tự di chuyển bờ rào trả lại đất dành cho đường bộ và hành lang an toàn đường bộ khoảng 4.590 m2, không có trường hợp phải xử phạt và tổ chức cưỡng chế. 

Ông Lê Trung Dũng, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải cho biết, đợt thí điểm giải tỏa đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân các xã, thị trấn dọc tuyến trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. Sau khi kết thúc kế hoạch giải tỏa, các cơ quan, đơn vị đã báo cáo tổng hợp, rút kinh nghiệm, giao đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địa phương quản lý, chống tái lấn chiếm hành lang đường bộ. Tới đây, đơn vị cũng tham mưu với cấp trên nhân rộng mô hình thí điểm tại tuyến Quốc lộ 3B qua địa bàn huyện Chiêm Hóa để triển khai trên các tuyến, các huyện khác trên địa bàn tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2018, lực lượng Thanh tra giao thông đã tiến hành kiểm tra 538 lượt trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện phát hiện 69 trường hợp xây dựng lều, quán, công trình tạm vi phạm hành lang an toàn đường bộ, trong đó, vận động tháo dỡ 1 trường hợp, 68 trường hợp còn lại hoàn thiện hồ sơ chuyển UBND các huyện, thành phố và xã xử lý. Qua kiểm tra, lực lượng thanh tra đã giải tỏa 40 lượt với 2.313 trường hợp vi phạm, gồm ô che, biển quảng cáo, cân, bàn ghế, lều quán tạm, cây trồng, tường rào các loại và công trình tạm, bàn giao UBND xã xử lý; tạm giữ 36 bộ giấy tờ; xử lý 36 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trên 54,5 triệu đồng. 

Về công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, riêng trong tháng 10, lực lượng Thanh tra giao thông vận tải đã phát hiện 21 trường hợp vi phạm hành lang đường bộ, hoàn thiện hồ sơ chuyển UBND huyện, xã ra quyết định xử phạt; phối hợp với UBND các phường, xã tháo dỡ 117 lều quán, tạm giữ 9 biển quảng cáo, ô che, quầy bán hàng, chặt tỉa 49 cây trồng che khuất tầm nhìn cho người tham gia giao thông.
Thời gian tới, để đảm bảo hành lang an toàn đường bộ, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ, kiên quyết giải tỏa các công trình vi phạm và tổ chức bảo vệ chống lấn chiếm trở lại các khu vực hành lang đã giải tỏa. Các đơn vị quản lý đường bộ thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa đường bộ, bảo đảm chất lượng công trình, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống.

Bài, ảnh: Phương Thùy

Tin cùng chuyên mục