Tiếng việt | English

Ngăn chặn kịp thời

- Mặc dù quy định về việc nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng ...

Tin xem nhiều

Để người dân không xuất cảnh trái phép

- Xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp giải quyết việc làm, giúp nhiều người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, với những trường hợp đi xuất khẩu "chui" thì ...