Bắt nữ osin 5 lần trộm tiền gia chủ

Chỉ trong vòng gần chục ngày làm việc tại nhà bà Hà (từ ngày 12/8 đến ngày 21/8), lợi dụng sơ hở của bà Hà, Mai liên tục 5 lần trộm cắp tài sản.

Tin xem nhiều