Tuân thủ quy định khi tham gia giao thông

TQOL - Trong nhiều năm nay, các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, tìm hiểu về an ...

Tin xem nhiều

Đỗ xe đúng quy định

TQĐT - Thực trạng người tham gia giao thông không tuân thủ việc dừng, đỗ xe, nhất là ô tô, xe máy đúng nơi quy định diễn ra khá phổ biến, tạo hình ảnh không đẹp đến văn minh đô thị.