Công an Tuyên Quang vì nhân dân phục vụ

TQĐT - Đóng góp vào thành tích chung của Công an nhân dân Việt Nam, lực lượng Công an Tuyên Quang đã tiếp nối truyền thống vẻ vang, phát huy tinh ...

Tin xem nhiều

Dựa vào dân để giữ gìn an ninh trật tự

TQĐT - Công tác dân vận là nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị, nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân. Vì vậy, Công an tỉnh triển khai nghiêm túc việc quán triệt các văn bản, hướng dẫn của cấp trên liên quan đến ...