Giấy cầm đồ giúp bắt hai tên cướp giật

Sau khi cướp giật, hai tên cướp nhờ người quen đem giấy cầm đồ của nạn nhân đi chuộc tài sản. Thế nhưng chúng không ngờ đã dẫn lối cho công an đến ...

Tin xem nhiều