Thanh tra đúng kế hoạch, tránh chồng chéo

TQĐT - Thực hiện công tác thanh tra đúng kế hoạch, tránh chồng chéo đang được toàn ngành Thanh tra tỉnh thực hiện nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, ...

Tin xem nhiều