Thực hiện tốt quản lý vũ khí, trang bị

TQĐT - Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình quản lý vũ khí đạn dược, 20 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh không để xảy ra mất mát, cháy nổ, ...

Tin xem nhiều