Tiếng việt | English

Sức bật nông thôn mới

- Khép lại năm 2019, huyện Chiêm Hóa đã đạt được nhiều kết quả trên lĩnh vực phát triển ...

Tin xem nhiều

Sức bật nông thôn mới

- Khép lại năm 2019, huyện Chiêm Hóa đã đạt được nhiều kết quả trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Trong đó, nổi bật nhất là thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp hàng hóa, ...

Bản Mông vươn mình

- Nằm giữa vùng giáp ranh của 2 xã Tân Mỹ, Phúc Sơn, Khuôn Thẳm là thôn vùng sâu, vùng xa nhất của xã Tân Mỹ (Chiêm Hóa), với nhiều cái không: Không đường, không điện, không sóng ...

Thị trấn Vĩnh Lộc gắn biển số nhà

- Từ tháng 3 năm nay, UBND thị trấn Vĩnh Lộc phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng triển khai cấp biển số nhà cho 2.665 hộ gia đình, đạt 98% kế hoạch, dự kiến sẽ hoàn thành các ...