Tiếng việt | English

Khủng hoảng chính trị tại Guinea-Bissau

Guinea-Bissau rơi vào cuộc khủng hoảng mới, sau khi Tổng thống nước này J.Vaz cuối tháng 10 vừa qua tuyên bố giải tán chính phủ do Thủ tướng A.Gomes ...

Tin xem nhiều