Cuộc họp các Quan chức Cao cấp ASEAN (SOM)

Tại Hội nghị, các nước cũng nhấn mạnh ASEAN cần tiếp tục củng cố bộ máy và chuẩn hóa quy trình hoạt động để phục vụ triển khai hiệu quả mục tiêu...

Tin xem nhiều