Tiếng việt | English

Nga thích G20 hơn G8

Nga cho rằng, nhóm G20 gồm các nước phát triển và mới nổi có ảnh hưởng nhiều hơn nhóm G8 với các nền công nghiệp hàng đầu thế giới.

Pháp thúc đẩy hòa bình Israel và Palestine

Ngoại trưởng Pháp ngày 15/5 cho biết nước này sẽ tiếp tục theo đuổi việc khôi phục hòa đàm Israel-Palestine bất chấp phản đối của Thủ tướng Israel.

Tin xem nhiều