Tiếng việt | English

Tin xem nhiều

HĐND TP Tuyên Quang họp kỳ thứ 9

- Sáng 23-12, HĐND thành phố Tuyên Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 9 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, ...