Ai Cập hoàn tất danh sách Nội các mới

Thủ tướng được chỉ định của Ai Cập Ibrahim Mahleb hôm 28/2 tuyên bố, việc định danh các thành viên Chính phủ mới đã hoàn tất và Nội các mới sẽ tuyên ...

Tin xem nhiều