Tổng thống Brazil chính thức tái tranh cử

Đảng Lao động Brazil cho rằng, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống đương nhiệm, Brazil đã có những bước tiến quan trọng trong lĩnh ...

Tin xem nhiều