Lan tỏa phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

TQĐT - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đã tạo được môi trường văn hóa vui tươi; đoàn kết và an toàn.

Hàng năm, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, CNVC - LĐ xây dựng nếp sống văn hóa ở đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức đăng ký, kiểm tra và đề nghị công nhận đơn vị văn hóa. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 103/116 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm 89%. Trong đó, có 23 cơ quan, 49 đơn vị và 31 doanh nghiệp. 


Giải bóng đá TP Tuyên Quang góp phần nhằm nâng cao sức khỏe cho người dân.

Các sân chơi, bãi tập ở cơ sở đã từng bước được đầu tư xây mới và nâng cấp, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ở cơ sở phát triển. Đến nay, thành phố có 1 Nhà văn hóa Trung tâm, 168 nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố, 10/13 nhà văn hóa xã, phường, 199/297 nhà văn hóa thôn, xóm, tổ là nơi sinh hoạt cộng đồng, tạo tiền đề cho các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển. Hiện trên địa bàn thành phố có 58 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở, 872 đội thể thao và gần 500 sân chơi, bãi tập thể dục thể thao.

Các thiết chế văn hóa từ thành phố đến cơ sở được đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, phát huy được công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân. Ngoài ngân sách nhà nước, các thôn, tổ dân phố, xã, phường trên địa bàn đã tích cực kêu gọi sự tài trợ, ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cho các hoạt động thiết thực của phong trào. Trong đó, tiêu biểu là phong trào xã hội hóa trong xây dựng nhà văn hóa, các sân chơi, bãi tập thể thao.

Việc thực hiện có hiệu quả phong trào đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nổi bật là hoạt động giúp nhau xóa đói, giảm nghèo” với nhiều hình thức hỗ trợ như: Hỗ trợ vốn vay, giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề... Nhờ đó, số hộ nghèo giảm từ 2,63% năm 2015 đến cuối năm 2016 còn 2,28%.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn dần đi vào nền nếp. Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa của thành phố tăng lên qua từng năm, từ 90,2% năm 2010 tăng lên 93,9% năm 2016; tỷ lệ thôn, xóm, tổ nhân dân đạt văn hóa tăng từ 73,9% năm 2010 lên 80,1% năm 2016. 

Ông Trương Đức Tiến, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố cho biết, để đạt được kết quả trên là nhờ sự chung tay góp sức xây dựng của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đặc biệt là ý thức người dân vì bà con nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng mà phong trào mang lại cho bản thân, gia đình và xã hội. Vì thế, các nội dung của phong trào đều được bà con hưởng ứng rất nhiệt tình. Trong đó, việc xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình sinh hoạt văn hóa như: Thành lập các CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao; CLB Gia đình phát triển bền vững; CLB phòng, chống bạo lực gia đình... đã tạo nên sức sống bền vững cho phong trào.

Bài, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục