Sân khấu Tuyên Quang cần sự đột phá

TQĐT - Chúng ta đang sống trong thời đại mà các loại hình giải trí bùng nổ mạnh mẽ làm cho đời sống tinh thần của quần chúng nhân dân ngày càng phong ...

Tin xem nhiều