4 hội viên Hội VHNT tỉnh nhận giải thưởng văn học nghệ thuật xuất sắc các dân tộc thiểu số năm 2017

TQĐT - Tổng kết công tác năm 2017, Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã trao tặng 63 tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc cho các tác giả, trong đó 4 giải A; 13 giải B; 24 giải C; 22 giải Khuyến khích của các loại hình văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật và bảo tồn.

 Đồng chí Nông Quốc Bình, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
trao giải thưởng cho các tác giả: Nguyễn Chính, Tân Điều và Đinh Tiến Bình.

Tỉnh ta vinh dự có 4 hội viên Hội VHNT tỉnh được nhận giải thưởng, trong đó NSNA Nguyễn Chính được trao tặng giải B tác phẩm ảnh nghệ thuật “Sức sống vùng cao". Nhạc sỹ Tân Điều, Đinh Tiến Bình và Vương Vình đều nhận giải C về loại hình âm nhạc.


Tác phẩm "Sức sống vùng cao" của NSNA Nguyễn Chính.

Tin, ảnh: Hạnh Hương

Tin cùng chuyên mục