Nghiệm thu Đề tài “Văn hóa truyền thống của người Thủy ở Tuyên Quang”

TQĐT - Tiểu ban chuyên ngành, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn “Văn hóa truyền thống của người Thủy ở Tuyên Quang”.

Đề tài trên đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt theo Quyết định số 1756/QĐ-CT, ngày 27-12-2011. Theo đó, giao Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì đề tài do PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh, Viện Phó Viện Dân tộc học làm Chủ nhiệm đề tài. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2012 - 2013) với mục đích nghiên cứu văn hóa truyền thống người Thủy ở thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình làm cơ sở khoa học để xác định người Thủy là một dân tộc hay một nhóm địa phương; đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa người Thủy ở Tuyên Quang. 

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã công nhận đề tài xếp loại khá. Hội đồng cũng yêu cầu Chủ nhiệm đề tài cần xác định cụ thể bằng căn cứ khoa học người Thủy là một dân tộc hay một nhóm địa phương.                                           

Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục