Thể lệ và kế hoạch Cuộc vận động sáng tác ca khúc, tiểu phẩm, thơ tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2019

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố Thể lệ và Kế hoạch Cuộc vận động sáng tác ca khúc, tiểu phẩm, thơ tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2019.

Tin cùng chuyên mục