Tiếng việt | English

Sự nghiệp báo chí và văn học của Hồ Chí Minh

- Cuốn sách “Sự nghiệp báo chí và văn học của Hồ Chí Minh” của Giáo sư Hà Minh Đức được Nhà xuất bản Giáo dục phát hành năm 2003 là một công trình nghiên cứu sâu sắc, toàn diện về sự nghiệp báo chí và văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách gồm 3 phần: Hồ Chí Minh - Nhà báo lớn của dân tộc, Hồ Chí Minh - Nhà thơ lớn của dân tộc và Tác phẩm văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy đây chỉ là một phần trong sự nghiệp cách mạng của Người, nhưng với khối lượng tác phẩm báo chí, thơ, văn đồ sộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nhà thơ, nhà văn, nhà báo vĩ đại. Người đã sử dụng ngòi bút của mình làm vũ khí đấu tranh cách mạng sắc bén và hiệu quả.

Hồ Chí Minh chính là nhà báo vô sản lớn nhất của báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã tham gia hoạt động báo chí liên tục trong suốt cuộc đời. Tổng số bài báo Người đã viết là trên 2.000 bài. Hồ Chí Minh còn là người sáng lập nhiều tờ báo như: Người cùng khổ, Việt Nam độc lập... và tham gia viết cho nhiều tờ báo trong nước, nước ngoài. Tuy ở mỗi thời kỳ lịch sử, Người lại cócách thể hiện và ngôn ngữ báo chí khác nhau để phục vụ nhiệm vụ cách mạng, nhưng trước khi viết Người luôn xác định: Vì ai mà viết? Mục đích viết làm gì? Viết cái gì?... Vì vậy, Người chỉ rõ: “Muốn cho người xem hiểu được, nhớ được, làm được thì phải viết cho đúng trình độ của người xem, viết rõ ràng, gọn gàng, chớ dùng nhiều chữ”.

Cùng với báo chí, thơ, văn đã trở thành vũ khí sắc bén để Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ nhiệm vụ đấu tranh cách mạng. Với vốn hiểu biết sâu sắc về văn hóa,  không chỉ của các nước phương Đông mà cả của các nước phương Tây, Người đã vận dụng sáng tạo trong từng tác phẩm thơ, văn của mình. Trong đó, có nhiều tác phẩm thơ nổi tiếng đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới như tập thơ “Nhật ký trong tù”... Bên cạnh đó, các tác phẩm văn học của người cũng phong phú về thể loại và đa dạng về hình thức thể hiện. Khi thì là văn chính luận với: Bản án chế độ thực dân Pháp, Tuyên ngôn độc lập...; hay những tác phẩm truyện ngắn sâu sắc, thâm thúy, hùng hồn và đanh thép như: Lời than vãn của bà Trưng Trắc, Vi hành, Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu...

Mặc dù sáng tác nhiều với số lượng tác phẩm thơ, văn phong phú, nhưng Bác chưa bao giờ nhận mình là nhà thơ, nhà văn. Người chỉ chấp nhận danh hiệu nhà báo: “Tôi là cây bút tiểu phẩm, nhà chính luận. Gọi là nhà tuyên truyền tôi cũng không tranh cãi, nhà cách mạng chuyên nghiệp là đúng nhất”. Bởi, với Người báo chí chính là vũ khí sắc bén để đấu tranh cách mạng, cho hòa bình, độc lập và tự do cho nhân dân.      

  Huyền Linh

Tin cùng chuyên mục