Xem "người xưa" họa biển, đảo

Nếu như ở các triển lãm mỹ thuật cùng đề tài về biển đảo được tổ chức gần đây có nhiều tác phẩm còn ướt màu sơn, thì với triển lãm "Giữ vững biển đảo ...

Tin xem nhiều