Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

TQĐT - Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, 10 năm qua, cấp ủy tỉnh đã luôn quan tâm lãnh đạo việc củng cố, đổi mới hoạt động của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Đồng thời, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật, nhằm đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) đã ban hành Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 22-8-2008 về quán triệt, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) đã ban hành Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 18-10-2008 thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị.

Trong đó, tập trung đổi mới và nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với văn học - nghệ thuật; củng cố, đổi mới hoạt động của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và các đơn vị hoạt động văn học - nghệ thuật; quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ đáp ứng yêu cầu phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp xây dựng, phát triển hoạt động văn nghệ quần chúng, hướng dẫn khuyến khích nhân dân tham gia sáng tạo, lưu truyền và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc...


Đồng chí Nông Quốc Bình (thứ 4 từ trái sang), Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Việt Nam trao giải thưởng cho các tác giả Tuyên Quang đoạt giải Văn học - Nghệ thuật năm 2017. 
Ảnh: Hoàng Niềm

Tỉnh đã ban hành Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang từ 2011 - 2020, Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh đến năm 2020, trong đó quan tâm việc đào tạo nguồn nhân lực làm cơ sở phát triển sự nghiệp văn hóa, văn học, nghệ thuật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. UBND tỉnh đã ban hành các cơ chế khuyến khích, động viên đội ngũ văn nghệ sỹ.

Trong đó có các quy định như: Quy định về cơ chế hỗ trợ, khuyến khích hoạt động sáng tạo và phổ biến các tác phẩm văn học - nghệ thuật chất lượng cao trên địa bàn tỉnh; Quy định xét tặng “Giải thưởng Tân Trào”; Quy định xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú... Qua đó, góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sỹ không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng tác phẩm văn học, nghệ thuật; đưa các tác phẩm đến gần hơn với công chúng trên địa bàn tỉnh. 

Tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2008 - 2015 và hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn từ 2016 đến nay thu hút đông đảo văn nghệ sỹ, nhà báo, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp của tỉnh tham gia.

Ban Tổ chức đã tiến hành 3 đợt trao Giải thưởng cho hơn 200 tác phẩm xuất sắc của các tác giả, nhóm tác giả và biểu dương, khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đặc biệt, chùm thơ: Sớm trăng nguồn Phó Đáy, Ngọn lửa Bác nhen, Trong nắng thu đầy, Hoa tím Nà Nưa của tác giả Cao Xuân Thái và tiểu thuyết tư liệu “Về Tân Trào” của tác giả Phù Ninh vừa được trao giải C cấp Trung ương Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2018. 

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã được tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ để  đăng cai tổ chức nhiều hoạt động văn học nghệ thuật với quy mô khu vực và toàn quốc; tổ chức trại sáng tác cho hội viên và cử hội viên tham gia trại sáng tác do các Hội chuyên ngành ở Trung ương tổ chức...  Đồng thời, thực hiện tốt việc hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật theo chương trình hỗ trợ sáng tạo hàng năm của Chính phủ và của địa phương đối với hội viên. Đề xuất với tỉnh hỗ trợ các tác giả có những tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình nghiên cứu được trao thưởng ở cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.  

Ông Mai Hùng, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh cho biết, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động khuyến khích hội viên, các văn nghệ sỹ nâng cao chất lượng các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Từ năm 2008 đến nay, tỉnh đã tổ chức 2 đợt trao tặng “Giải thưởng Tân Trào” cho 23 tác phẩm, cụm tác phẩm văn học, nghệ thuật của 23 tác giả, cố tác giả thuộc các chuyên ngành âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, kiến trúc và văn học được trao Giải thưởng.

Toàn tỉnh có 7 nghệ sỹ được tặng Danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh hiện có 142 hội viên, tăng 49 người so với năm 2009. Đã có 20 hội viên được kết nạp vào các Hội chuyên ngành Trung ương, nâng tổng số hội viên tham gia các chuyên ngành văn học, nghệ thuật Trung ương lên 98 người. Đã hỗ trợ kinh phí sáng tác cho gần 400 lượt tác giả. Trong đó có nhiều tác phẩm của các tác giả được đánh giá cao như: Tiểu thuyết “Đất cánh đồng chum” của tác giả Trịnh Thanh Phong được trao Giải thưởng văn học Sông Mê Kông; tiểu thuyết “Tân Trào rạng ngày độc lập” của nhà văn Phù Ninh; tác phẩm “Giấc mơ hạt thóc” của Đinh Công Thủy; “Đêm trở giấc”, “Dòng sông thời gian” của Tạ Bá Hương...

Để khuyến khích phong trào nghệ thuật quần chúng phát triển, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thường xuyên từ cấp tỉnh đến cơ sở. Các CLB, đội văn nghệ quần chúng được thành lập, duy trì và phát triển, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Hằng năm, duy trì và tổ chức Lễ hội Thành Tuyên gắn với đăng cai tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cấp khu vực và toàn quốc như: Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái toàn quốc lần thứ IV năm 2015; Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017...

Ông Đặng Văn Thảnh, Chủ nhiệm CLB giữ gìn bản sắc dân tộc Dao thôn Đèo Hoa, xã Chân Sơn (Yên Sơn) chia sẻ, CLB hiện có 28 thành viên, trong đó 50% thành viên là những người trẻ tuổi. CLB sinh hoạt 1 lần/tháng, ngoài luyện tập các bài hát, múa truyền thống còn truyền dạy cho thế hệ trẻ tiếng nói, phong tục, những nét văn hóa đặc sắc của người Dao. Năm 2017, CLB đã được tham gia tiết mục múa Cấp sắc trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới của một số cấp ủy còn hạn chế; việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có nội dung còn chung chung, chưa sát với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, do đó trong quá trình thực hiện chưa có chuyển biến rõ nét, hiệu quả chưa cao.

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật của các tác giả Tuyên Quang chưa nhiều; công tác giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật còn hạn chế... Vì vậy, trong thời gian tới để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị cần phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa của các cấp ủy đảng, chính quyền trong học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết.

Đồng thời, chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Văn học - Nghệ thuật gắn với đầu tư, phát triển đồng bộ các thiết chế văn hóa, văn học nghệ thuật từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Phạm Huyền

Tin cùng chuyên mục