Bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII: Thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

TQĐT - Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 26-7, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Các đồng chí: Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Kim Long chủ trì kỳ họp.
Video không hợp lệ

Video khác