Bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII

TQĐT -  Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, ngày 7-12, HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua các nghị quyết, tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất và bế mạc kỳ họp.
Video không hợp lệ

Video khác