Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

TQĐT - Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày 12-11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Video không hợp lệ

Video khác