Điểm tin tức thời sự nổi bật trong tuần từ ngày 17 đến ngày 23-12

TQĐT - Điểm tin tức thời sự nổi bật trong tuần (từ ngày 17 đến ngày 23-12) của Báo Tuyên Quang điện tử.
Video không hợp lệ

Video khác