Điểm tin tức thời sự nổi bật trong tuần từ ngày 6 đến ngày 12-8

TQĐT - Điểm tin tức thời sự nổi bật trong tuần (từ ngày 6 đến ngày 11-8) của Báo Tuyên Quang điện tử.
Video không hợp lệ

Video khác