Tiếng việt | English

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 16: Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2019

- Ngày 18-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; thống nhất về nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.
Video không hợp lệ

Video khác