Tiếng việt | English

Na Hang đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền

TQĐT - Thực hiện công tác dân vận chính quyền, huyện Na Hang đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong các cơ quan Nhà nước. Trong đó, gắn chặt công tác dân vận chính quyền với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, tăng cường cải cách hành chính...
Video không hợp lệ

Video khác