Tiếng việt | English

Quân khu 2 kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của tỉnh

- Ngày 9 và 10-7, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2 đã kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại tỉnh.
Video không hợp lệ

Video khác