Tiếng việt | English

Sơ kết 3 năm thực hiện đề án về xây dựng xã hội học tập

TQĐT - Ngày 15-3, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định 281/QĐ-TTg năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đến dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, cán bộ Hội Khuyến học các cấp, đại diện Hội doanh nghiệp tỉnh.
Video không hợp lệ

Video khác