Sôi nổi các môn thể thao dân tộc truyền thống

TQĐT - Các môn thể thao dân tộc được xem là các môn vừa thúc đẩy phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương. Tại Đại hội TDTT tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, bên cạnh những thành công của các môn thể thao hiện đại, phần thi đấu của các môn thể thao truyền thống đã thực sự trở thành ngày hội của những người yêu thích thể thao trong toàn tỉnh.
Video không hợp lệ

Video khác