Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo huyện Sơn Dương về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

TQĐT - Ngày 22-8, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với lãnh đạo huyện Sơn Dương về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.
Video không hợp lệ

Video khác