Tổng kết Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp, nông dân và nông thôn

TQĐT - Ngày 30-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh, Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp, nông dân và nông thôn (TNSP) giai đoạn 2011-2017.
Video không hợp lệ

Video khác