Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII

TQĐT - Ngày 2-10, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Video không hợp lệ

Video khác